Værktøjsmuseet
HØVLEHUSET
Gl. Mælkevej 62 A
6857 Blåvand
 
Åbningstider:
 
Se FLYER`s 
 
Vi siger tak til alle de gæster, der har aflagt museet et besøg !!
 
telf.: 75278652
         30894296
 hoevlehuset@gmail.com
 
 
 
Høvlehuset | Gl. Mælkevej 62 A, Blåvand - Danmark | Tlf.: 75278652